Het ZPF Verleidingsbureau was een eigen productie van het Zomerparkfeest. De zes deelnemers; Hilke Heijmans (schrijver), Tim Arts (reclamemaker), Jeroen Houben (audiovisueel), Alessandro Cau (industrieel vormgever), Stefan van den Boogaard (reclamemaker) en Eli Capello (vormgever) kenden elkaar niet en ontmoetten elkaar voor het eerst drie dagen voor de opening. Om het Zomerparkfeest te promoten, opereerden zij vanuit het Glazen Huis op het terrein en overdonderden de argeloze bezoekers met hun ideeën. De wijze waarop ze dit deden stond vrij. Het ZPF Verleidingsbureau kreeg een vrij besteedbaar budget en de vrijheid om ideeën om te zetten naar acties of producten.

- te zien op youtube SMS AAN acties - te zien op youtube halen: fysieke tweet