PRODUCT ENGINEER


Als Product Engineer bij Novoferm draag ik zorg over de ontwikkeling van constructies, onderdelen en systemen. Dit houdt het doorvoeren van verbeteringen en aanpassingen aan bestaande concepten in, zowel als het vormgeven van nieuwe producten.
Tijdens deze werkzaamheden komen zowel commerciële, innovatieve als technische aspecten aan bod.
Naast het construeren, zorg ik ook voor de juiste implementatie en oplevering hiervan. Als projectleider ben je verantwoordelijk voor bijbehorende zaken als kostprijsberekening, testfase, het productierijp maken en het invoeren van serie-onderdelen. Als spin in het web schakel je tussen verschillende werkzaamheden en ondersteun je afdelingen om werkzaamheden zo efficiënt en voorspoedig mogelijk te laten verlopen. Ter bevordering hiervan, implementeer je, stel je op en bewaak je communicatiemiddelen.
Werkzaamheden worden 50/50 uitgevoerd vanachter de PC als op de werkvloer en wanneer noodzakelijk, in de praktijk. Ik onderhoudt contacten met leveranciers m.b.t. technische-, kwaliteits- en beleidstechnische aspecten die weerstand geven. Vertrouwen en geheimhouding inzake patenten en nog niet vrijgegeven ontwikkeling zijn van groot belang. Problemen dienen zelfstandig opgelost te worden waarbij praktische tijdsindeling naar eigen inzicht is.

ELI CAPELLO ONTWERP


Onder de vleugel van Koekoek B.V. kwam ik in het creatieve broeinest van Q4 terecht. Door creatieve ZZP'ers in een verloederde wijk te etaleren verbroederde dit deel weer met de rest van het centrum.

TUe INDUSTRIAL DESIGN


Op de TUe Industrial Design focuste ik op het ontwerpen van intelligente producten, systemen
en diensten. Interactie met een product creëert onderscheid en geeft een diepere,
persoonlijkere belevenis.
Door de positieve ervaring van de mogelijkheid tot invulling van de uiteenlopende projecten besloot ik vroegtijdig te stoppen en freelance ontwerper te worden.

MINOR VRIJETIJDSMANAGEMENT


Tijdens mijn studie Industrieel Product Ontwerpen heb ik de minor Vrijetijdsmanagement Leisure gedaan, omdat ik deze stof aansluitend en aanvullend vond.
Kennis over communicatie, trends, cultuur en maatschappelijke ontwikkelingen - welke ik meenam in het ontwerp van een product, heb ik tijdens deze minor leren toepassen op een dienst en/of experience.

HTS INDUSTRIEEL PRODUCT ONTWERPEN


Op de HTS Industrieel Product Ontwerpen leerde ik een product te ontwerpen en te
produceren, naar wens van de klant/ zo goedkoop mogelijk/ etc, dat direct inzetbaar is in de
markt in welke oplage dan ook (van prototype tot massaproduct). Qua technische kennis
leer je welke productiemethodes mogelijk zijn bij welk ontwerp en qua ontwerpkennis
ontwerp je niet alleen dat "mooiere jasje", maar dient ook rekening gehouden te worden met kostprijs, ergonomie, multifunctionaliteit, etc.
Na de HTS wilde ik me meer ontwikkelen in de diepgang tussen product en gebruiker, waardoor ik besloot Industrial Design te gaan studeren.